Sjöarna

221

Stordigerlemmen är den största av sjöarna inom fiskevårdsområdet. Den ligger 378 meter över havet (nästan i jämnhöjd med Åresjön!), endast 8 mil från kusten (Sundsvall) och har en area på ca 100 hektar. Många söker den avskildhet som sjön ger. Den nås med flera gångstigar från Lilldigerlemmen och Hovidsdalsvägen. Till Sönnasjön finns en skogsbilväg, som är avstängd med bommar. De som hyr stugan får tillgång till nyckel till denna bom.

I stordigerlemmen finns 3 stugor samt ett antal roddbåtar att hyra.
Endast elmotor är tillåtet att använda. (finns ej att hyra)

Aktiviteter utöver fisket: 
Förutom fisket finns det andra aktiviteter att tillgå vid Stordigerlemmen.

  • En fin sandstrand, familjevänlig 
  • Bastu nere vid Bastuudden
  • Vindskydd och platser för grillning och rökning av fisk (för de som lyckats)
  • Hjortron, blåbär, lingon och svamp finns att plocka på myrarna/i skogen
  • En fin natur att göra sig bekant med
  • En gångvänlig stig mot Lillmörtsjön, ca 1,5 km.

310

Lilldigerlemmen är den tredje största sjön (ca 18 hektar). Skogsbilvägen mellan Kilen och Korsåmovägen går alldeles intill sjön och är därmed den sjö som är bäst åtkomlig. Sjön är också djupast av våra vatten. En djupfåra sträcker sig i norr-syd-riktning och är som djupast 25 meter. Här har det också funnits öring genom tiderna. Det är den bästa sjön reproduktionsmässigt sett, med både ned- och uppströms lekande öringar. Röding finns också i sjön. Den är inplanterad och den reproducerar sig numera.

I Lilldigerlemmen finns 2 roddbåtar att hyra.
Endast elmotor är tillåtet att använda. (finns ej att hyra)

vindskydd_dalstjarn2

Dalstjärn

001

 

Småtjärnarna är de minsta sjöarna, men är inte att förakta för det.
Öring finns. Endast flugfiske är tillåtet.

290

Lillmörtsjön är den näst största sjön (ca 20 hektar), som föreningen förfogar över. Den ligger omsluten av stora myrområden i en välbevarad vildmark, någon kilometer från närmaste väg (stigar från bl.a. Stordigerlemmen). Sjön är bara ca 2,5 m djup i snitt och därigenom mycket näringsrik. Öring har funnits där genom tiderna. Den har genom sitt utflöde kontakt med andra öringsvatten, både bäckar, tjärnar och sjöar.

 

flote

Öratjärn är en av de mindre vattnen vi förfogar över, ca 5 hektar stor. En liten idyllisk skogstjärn. Där har det också funnits öring sedan urminnes tider. Sjön har förbindelse med Långsjönäsån, där det finns stor fin öring. Öratjärn ligger i sydlig riktning från Stordigerlemmen, i närheten av Nynäs och Långsjönäset. Förutom en liten del självproduktion planterar vi kontinuerligt.