Båtar

Båtar

Båt hyra per dygn                                     100 kr

Får förses med elmotor i Stordigerlemmen och Lilldigerlemmen

Elmotorer hyrs inte ut, de får medtas själv.

Motorbåtar i övrigt förbjudet.