Fiskutsättning

Hösten 2021

2021 har vi satt ut 1750 kg röding i Stordigerlemmen ca 3500 st. 750 kg röding i Lilldigerlemmen, ca 1500 st. Medel vikt 5-6 hg. Vi har även satt ut 30-35 st större rödingar i Lilldigerlemmen, medelvikt 5 kg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hösten 2020 Har det köpts in :

TILL LILLDIGERLEMMEN

860kg Röding 500-700 gr

59 st Stor Rödingar 5-7 kg

TILL STORDIGERLEMMEN

2500 kg 600-700 gr

TOTAL KOSTNAD 2020 = 300951 kr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hösten 2019 har det satts ut :

Stordigerlemmen:

ÖRING

500 kg 200-300 gr

1000 kg 300-400 gr

RÖDING

230 kg 400-500 gr


 Lilldigerlemmen:

RÖDING

800 kg 400-500 gr


 

Inför Premiären 2020 i Lilldigerlemmen har vi även satt in 70 st Rödingar på 5-7 kg

Totala kostnad 2019 = 248,000kr

digerlemmens 2019


 

Under 2018 har det som vanligt varit fiskutsättning i Lilldigerlemmen:

1600 st röding 500 gr. 50 st storröding på 6 kg.

totalt 1100 kg

thumbnail_IMG_20181102_121405


Under hela 2018 har det planterats

2946 kg totalt i våra sjöar

För en kostnad av 253663 kr


 

Fiskutsättning 2017

15 sep 
Från Galtströmmen ca 266 kg öring, medelvikt 3-5 hg.

20 okt 
Från Galtströmmen 320 kg Hornavanröding, medelvikt 3-5 hg.

9 nov 
Från Kälarne ca 220 kg röding ca 5-7 kg/st.

14 nov 
Från Galtströmmen ca 400 kg röding medelvikt 5 kg/st.

Totalt har det satts ut drygt 1200 kg fisk under 2017.


 Bilder från tidigare års fiskutsättningar finns i fotoalbumet!


Fiskutsättning 2016

LILLDIGERLEMMEN

Den 2 juni sattes det ut ungefär 300 kg öring (Konovesi) med en medelvikt på 350 gram. Leverantör Galtström
Den 11 oktober sattes det ut ungefär 1250 kilo röding (Hornavan) med en medelvikt på 650 gram, samt ett tiotal fullväxta rödingar som vägde mellan fem och åtta kilo. 
Den 31 oktober var det återigen dags, då sattes det ut ungefär 200 kilo storrödingar vars vikt låg mellan fem och åtta kilo vardera.

STORDIGERLEMMEN
Den 26 maj sattes det ut 265 kg, ca 900 st Vänneå-öring med en medelvikt på 290 gram. Leverantör: Forsmo.
Den 11 oktober sattes det ut ca 320 st rödingar (Hornavan), medelvikt ca 650 gram, samt ett tiotal storrödingar på 6-10 kilo styck. Leverantör: Omegalax
Den 12 oktober sattes det ut 130 kg Venneå-öring från Forsmo. Medelvikt 400 gram.

DALSTJÄRN och SMÅTJÄRNARNA
Den 1 juni sattes det ut 120 kilo regnbåge i Dalstjärn samt 80 kilo i Småtjärnarna. Denna fisk kom från Galtström.

LILLMÖRTSJÖN
Den 12 oktober sattes det ut 70 kilo Venneå-öring från Forsmo, medelvikt 400 gram.

Totalt har det under 2016 satts ut 2800 kilo fisk, till ett totalt värde av 232.000 kronor (inklusive transport).