Lilldigerlemmen

Lilldigerlemmen

Är den tredje största sjön ca 18 hektar.

Skogsbilvägen mellan Kilen och Korsåmovägen går alldeles intill sjön och är därmed den sjö som är bäst åtkomlig.

Sjön är också djupast av våra vatten, en djupfåra sträcker sig i norr-sy-riktning och är 25 m som djupast. Här har det också funnits Öring genom tiderna.

Denna sjö är den bästa reproduktionsmässigt sett, med både ned-och uppströms lekande Öringar.

Röding finns i sjön, den är inplanterad och reproducerar sig numera.

I Lilldigerlemmen finns 2 roddbåtar att hyra.

Endast elmotor är tillåtet att använda. ( finns ej att hyra)

Fotoalbum

lillen