Lillmörtsjön

Lillamörtsjön

Är den näst största sjön, ca 20 hektar som föreningen förfogar över.

Den ligger omsluten av stora myrområden i en välbevarad vildmark, några kilometer från närmaste väg.

Stigar går från Stordigerlemmen och även bakvägen från Kämpensborghållet.

Sjön är bara 2,5 m djup i snitt och därigenom mycket näringsrik.

Öring har funnits där genom tiderna, den har genom sitt utflödeskontakt med andra Öringsvatten om bäckar, tjärnar & sjöar.

 

 

 

Fotoalbum

IMG_4049
IMG_4051
IMG_4077
IMG_4075
IMG_4087