Sjöarna

 

Sjö    
Stordigerlemmen    
Lilldigerlemmen    
Lillmörtsjön    
Öratjärn    
Daltjärn    
Småtjärnarna