Styrelsen

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

ORDFÖRANDE

Sylve Andersson
sylve304@hotmail.com
0702406780

ÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

SEKRETERARE

Håkan Byström
hakan_bystrom@hotmail.com
0703331032

ÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

KASSÖR

Katarina Brorsson
digerlemmarna@live.se
0730376843

ÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

LEDAMOT

Leif Andersson
digerlemmarna@live.se

ÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

LEDAMOT

Per Karlsson
digerlemmarna@live.se

ÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

LEDAMOT

David Blomkvist
digerlemmarna@live.se

ÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

SUPPLEANT

Henrik Magnusson
digerlemmarna@live.se

ÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

SUPPLEANTÖVRIGT

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

SUPPLEANT

Mattias Linjamaa
digerlemmarna@live.se

Övrigt

 

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

WEBBANSVARIG

Sara Bergström
digerlemmarna@live.se

Övrigt

Skicka gärna bilder som kan läggas upp på hemsidan

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

VALBEREDNING

Paula Magnusson

Jan Åke Bergman

Övrigt

Sköter om styrelsen inför årsmöten

eb945a67684a65b6b66815986beb3e98

REVISOR

Curt Klasson