Fiskeregler

2013-06-28 15.55.56

 

 

 

 


Allmänna Fiskeregler:

1. Max ETT spö per fiskekort (med tillsyn)
    Endast ett spö per fiskare och max 3 krokar på reven fört från hand.

 

2. Max FEM ädelfiskar - per dygn och fiskekort.

    Småtjärnarna/flugfiske max 2 ädelfiskar per dygn  och fiskekort

     Fisk under 30 cm släpps tillbaka

 

3. -Levande agn från andra sjöar, laxrom eller liknande, t.ex. PowerBait, får inte användas.

    -ALL användning av fiskrom i syfte att locka eller fånga fisk i föreningens vatten är förbjuden,

     detta finns även reglerat i Länsfiskestadgan. (Pga smittorisken)

    -ALLA typer av mäskning, dvs utläggande av majs, maggot, mask, ost eller annat ämne

     är förbjudet i Föreningens fiskevatten.

    -ALL användning av levande eller död fisk som bete i Föreningens fiskevatten.

 

4. Båtar och flytringar är endast godkända i Lilldigerlemmen och Stordigerlemmen.

 

5. Var aktsam med elden i vindskydd och andra platser! Trevligt att hitta allt städat!

 

6. Burkar och annat du fört med dig tar du tillbaka!

 

7. Fiskevårdsområdesföreningen ansvarar inte för gästers skadegörelse på annans egendom.

 

Anmäl fel och skador!

Vi jobbar ideellt för att du ska trivas.

TACK FÖR ATT DU GYNNAR OSS!

VÄLKOMMNA! 

 

 

FISKETILLSYN
Inom fiskevårdsområdet finns ett antal fisketillsynspersoner, som har till uppgift att kontrollera fisket. 
De vill gärna att du uppvisar ditt fiskekort för dem. 
De är utbildade för sitt uppdrag och har en status som myndighetsperson när de bär tillsynsbrickorna. 
Du är själv ansvarig för att att informera dig om reglerna för fisket inom Digerlemmarnas fiskevårdsområde.

 

Det är viktigt att alla löser fiskekort, det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket och fiskevårdområdet!

 

Olovligt fiske stävjar vi med regelbundna kontroller. Fiskekort berättigar till fiske inom Digerlemmarnas fiskevårdsområdes samtliga fiskevatten om inte annat anges.

 

KONTROLLAVGIFT
Föreningen kan förelägga den som bryter mot ovanstående regler en extra betalning med upp till 10% av prisbasbeloppet (som är 44.500 kr för 2015)

 

fiskekort_logo

Nu kan du lösa ditt fiskekort hos Fiskekort.se
(Klicka på bilden så kommer du direkt till vår butik.)
För att läsa mer om hur det fungerar klicka här!