Fiskeregler

2013-06-28 15.55.56

 

 

 

 

 

1. Max. Ett spö (med tillsyn) max. Fem  ädelfiskar  per Fiskekort  per dygn.

2. Endast tillåtet med Mask och Maggot.

3. Levande agn från andra vattendrag eller laxrom, Powerbaite eller kemiska / liknande får ej användas!

4. Oskadad fisk under 30 cm sätts tillbaka i vattnet.

5. Båtar och flytringar är endast godkända i Lilldigerlemmen och Stordigerlemmen.

6. Var aktsam med elden i vindskydd och eldstäder!

 7. Burkar och annat du fört med dig tar du tillbaka! Trevligt att hitta allt städat!

 8. Fiskevårdsområdesföreningen ansvarar ej för gästers skadegörelse på annans Egendom.

     Anmäl fel och skador!

10. Vi jobbar ideellt för att du ska trivas –

TACK FÖR ATT DU GYNNAR OSS!

NY LAGLIG BESTÄMMELSE – Kontrollavgift_

 

Föreningen kan förelägga den som bryter mot ovanstående regler en extra betalning
med upp till 10% av basbeloppet 
(som är 49300 kr för 2022). 

Styrelsen: Digerlemmarna F.V.O.F

 


 

 

FISKETILLSYN
Inom fiskevårdsområdet finns ett antal fisketillsynspersoner, som har till uppgift att kontrollera fisket. 
De vill gärna att du uppvisar ditt fiskekort för dem. 
De är utbildade för sitt uppdrag och har en status som myndighetsperson när de bär tillsynsbrickorna. 
Du är själv ansvarig för att att informera dig om reglerna för fisket inom Digerlemmarnas fiskevårdsområde.

Det är viktigt att alla löser fiskekort, det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket och fiskevårdområdet!

Olovligt fiske stävjar vi med regelbundna kontroller. Fiskekort berättigar till fiske inom Digerlemmarnas fiskevårdsområdes samtliga fiskevatten om inte annat anges.

KONTROLLAVGIFT
Föreningen kan förelägga den som bryter mot ovanstående regler en extra betalning med upp till 10% av prisbasbeloppet (som är 44.500 kr för 2015)

 

fiskekort_logo

Nu kan du lösa ditt fiskekort hos Fiskekort.se
(Klicka på bilden så kommer du direkt till vår butik.)
För att läsa mer om hur det fungerar klicka här!